Do 7 dnů od dodání podkladových materiálů vypracuji:


 Ocenění nemovitých věcí nebo znalecký posudek pro:

  • pro daň z nabytí nemovitých věcí
  • pro banky a hypoteční ústavy
  • pro dědické řízení
  • pro přiznání daně darovací (daň z příjmu)
  • pro další účely dle telefonického dohovoru

 

Nejčastější podklady: