Nejlépe, když na příslušném katastrálním úřadě požádáte o "snímek z mapy" nebo o "mapu" a pracovnice už ví, co Vám mají připravit. Stačí vědět adresu, nebo jméno katastru a číslo parcely. Cena je většinou 50-100 Kč. 


 Podrobněji:

Z praktického hlediska rozeznáváme tři druhy:

  •  snímek katastrální mapy nedigitalizovaný (Pokud žádáte o hypotéku, pak nedigitalizovaný snímek, který by byl vytvořený na internetu v nahlížení do katastru, nemusí peněžní ústav akceptovat. V tomto případě je lepší se obrátit na příslušný katastrální úřad. Na poště Vám snímek neudělají.)
  •  dále snímek bývalého pozemkového katastru (je téměř nezbytné zajít na příslušné katastrální pracoviště)

Níže uvádím příklady jednotlivých snímků:

Digitalizované území - snímek z katastrálního pracoviště (katastrální území Chrást u Říčan):


Nedigitalizované území - snímek z katastrálního pracoviště (katastrální území Čáslav):


Snímek bývalého pozemkového katastru - snímek z katastrálního pracoviště (katastrální území Žleby):

Nejčastější podklady: